فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

382. سنت پیشوایان را نقض مکن!

لا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة و اجتمعت بها الالفُة، و صلحت علیها الرعیة
هرگز سنت شایسته ای را که پیشوایان این امت به آن عمل کرده و ملت اسلام به آن انس و الفت گرفته و امور مردم بدان اصلاح گردیده است نقص مکن!

383. کارمندانی چنین انتخاب کن!

یا مالک توخ منهم أهل التجریة و الحیاء، من أهل البیوتات الصالحة و القدم فی الاسلام المتقدمة، فأنهم أکرم اخلاقا، و أصح أعراضا، و أقل فی المطامع اشراقاً، و أغلب فی عواقب الامور نظراً
ای مالک! کارمندانی را که اهل تجربه و شرم و حیا و از خانواده های صالح که در اسلام پیشگام ترند انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنها کریم تر و خانواده شان پاک تر و کم طمع تر و در سنجش عواقب امور بیناترند. (379)

384. موقعیت خطرناک

صاحب السلطان کراکب الاسد: یغبط بموقعه، و هو أعلم بموضعه
ملازم و ندیم سلطان، همچون کسی است که بر شیر سوار باشد؛ مردم به موقعیت او غبطه می خورند، در حالی که خودش بهتر می داند در چه وضعیتی (خطرناک) قرار دارد. (380)