فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

349. احوال آدمی در دنیا

قیل له: کیف نجدک یا أمیرالمومنین؟فقال علیه السلام: کیف یکون حال من یفنی ببقائه، و یسقم بصحته، و یؤتی من مأمنه!
به امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شد: حال تو را چگونه می یابیم؟
آن حضرت علیه السلام پاسخ داد: چگونه است حال کسی که هر چه در دنیا باقی بماند و عمل کند، به فنا و نیستی نزدیک می گردد و با سلامتی خود به سوی بیماری می رود و در پناهگاه امن خود مرگ به او می رسد. (346)

350. اطاعت با شناخت

علیکم بطاعة من لا تعذرون بجهالته
بر شما باد اطاعت کسی که از شناختن او معذور نیستید. (347)

351. سرزنش علی علیه السلام

ما کنت لا عتذر من أنی کنت أنقم علیه أحداثاً؛ فان کان الذنب ألیه ارشادی و هدایتی له؛ فرب ملوم لا ذنب له
من چنین نبودم که بابت عیب هایی که بر عثمان به خاطر بدعت هایی که در دین وارد کرده بود می گرفتم عذر بخواهم، پس اگر راهنمایی و هدایت من برای او، گناهی برای من به حساب می آید (پاسخ من این است که) چه بسا سرزنش شده ای که مرتکب گناه و خطایی نگردیده است. (348)