فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

342. آسانی مرگ دنیا در قیاس با آخرت

موتات الدنیا أهون علی من موتات الاخره
مرگ های دنیا، برای من از مرگ های آخرت آسان تر است. (339)

343. نظر امام علیه السلام نسبت به دنیا

أنا کاب الدنیا لوجهها، و قادرها بقدرها، و ناظرها بعینها
من این جهان را به دور انداخته ام و چهره اش را به خاک مالیده ام و آن را درست اندازه گیری کرده ام و به حقیقت آن بینا هستم. (340)

344. توصیف آخر زمان از زبان امام علی علیه السلام

و ذلک زمان لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومة، أن شهدا لم یعرف، و أن غاب لم یفتقد، أولئک مصابیح الهدی، و اعلام السری، لیسوا بالمساییح، و لا المذاییع البذر، أولئک یفتح الله لهم أبواب رحمته، و یکشف عنهم ضراء نقمته
در آن زمان (آخر الزمان) هیچ کس نجات پیدا نمی کند مگر مؤمن گمنام، در میان مردم است ولی او را نشناسند، و در میان جمعیت که نباشد کسی سراغ او را نگیرد، آنها چراغ های هدایت و نشانه های رستگاری اند، نه فتنه انگیزند و اهل فساد، و نه سخن چین اند،نه عیب جویی و آبروریزی می کنند و نه بیهوده گویند. خدا درهای رحمت خود را به روی آنان گشوده و از گزند خشم خود نگاهشان داشته است. (341)