فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

334. راسخ در عمل

و الله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها
سوگند به خدا، اگر تمم عرب بر قتال با من پشت یکدیگر دهند، من به آن ها
پشت نکنم. (یعنی از جنگیدن با آن ها بیمی ندارم) (331)

335. روزگار حضرت علی علیه السلام

مالی أراکم أشباحاً بلا أرواح؟و أرواحاً بلا أشباج، و نسا کا بلا صلاح، و تجارا بلا أرباح، و أیقاظا نوما، و شهودا غیبا، و ناظرة عمیاء
چه شده است که شما را همچون بدن های بی جان و جان های بی بدن و عابدان ناپرهیزگار و بازرگان بی سود و بی بهره و بیداران خفته و حاضران غایب و چشمداران نابینا، می بینم. (332)

336. تنهایی علی علیه السلام

و طفقت أرتئی بین أن أصول بید جذاء أو أصبر علی طخیة عمیاء یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر، و یکدح فیها مؤمن حتی یلقی ربه
با خود اندیشیدم که آیا با دستی بریده(بی یار و یاور) حمله کنم، یا آن که در برابر این تیرگی کور (و گمراه کنند0) شکیبا بمانم، تیرگی که بزرگسال در آن پیر می شود و خردسال مویش سپید می گردد و مومن در آن چندان رنج می برد تا به دیدار پروردگارش بشتابد. (333)