فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

322. مثل آل محمد (ص)

ألا أن مثل أل محمد صلی الله علیه و آله کمثل نجوم السماء؛ اذا خوی نجم طلعت نجم فکانکم قد تکاملت من الله فیکم الصنائع، و أراکم ما کنتم تأملون
آگاه باشد و بدانید که مثل آل محمد صلی الله علیه و آله مانند مثل ستارگان آسمان است که هرگاه ستاره ای نهان گردد، ستاره ای دیگر طلوع می کند. پس گویی که نعمت های خدا درباره شما کامل گردیده و آنچه را آرزو داشته اید خداوند به شما نشان داده است. (319)

323. عترت پیامبر

فی توصیف عترة النبی صلوات الله علیهم: - هم أزمة الحق، و أعلام الدین و ألسنه الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهیم العطاش
در توصیف خاندان محمد صلی الله علیه و آله فرمود: آنان زمامداران حق و پیشتازان دین و زبان های صدق اند، آنان را در بهترین و مناسب ترین مقام قرآنی که دارند تلقی نمایید و وارد شوید به آنان مانند ورود شتران تشنه به چشمه سارهای گوارا. (320)

324. دعوت به خدا

ناظر قلب البیب به یبصر أمده، و یعرف غوره و نجده داع دعا، و راع رعی، فاستجیبوا للداعی، و اتبعوا الراعی
انسان عاقل با چشم دل، غایت و هدف نهایی خود را می بیند و فراز و نشیب و پایین و بالای زندگی خود را می شناسد، دعوت کننده را و پیروی کنید از پیروی کنید از پیشوایان. (321)