فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

321. فضیلت علی جهت قبول سخن و امر رسول الله

لقد علم المتحفظون من أصحاب محمد صلی الله علیه و آله أنی لم أرد علی الله و لا علی رسوله ساعُة قط. و لقد واسته بنفس فی المواطن الیتی تنکص فیها الابطال، و تتأخر فیها الاقدام، نجدةُ أکرمنی الله بها
یاران امانتدار و نگهداران اسرار محمد صلی الله علیه و آله به طور قطع می دانند که من حتی ساعتی فرمان خدا و فرمان رسول خدا را رد نکرده ام. من در مواردی با جانم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یاری جدی نمودم که دلاوران در آن موارد به عقب بر می گشتند و گام ها پس می گردیدند. این شجاعت و دلیری همان است که خداوند به من عنایت فرمود و به وسیله آن مرا تکریم نموده است. (318)

322. مثل آل محمد (ص)

ألا أن مثل أل محمد صلی الله علیه و آله کمثل نجوم السماء؛ اذا خوی نجم طلعت نجم فکانکم قد تکاملت من الله فیکم الصنائع، و أراکم ما کنتم تأملون
آگاه باشد و بدانید که مثل آل محمد صلی الله علیه و آله مانند مثل ستارگان آسمان است که هرگاه ستاره ای نهان گردد، ستاره ای دیگر طلوع می کند. پس گویی که نعمت های خدا درباره شما کامل گردیده و آنچه را آرزو داشته اید خداوند به شما نشان داده است. (319)

323. عترت پیامبر

فی توصیف عترة النبی صلوات الله علیهم: - هم أزمة الحق، و أعلام الدین و ألسنه الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهیم العطاش
در توصیف خاندان محمد صلی الله علیه و آله فرمود: آنان زمامداران حق و پیشتازان دین و زبان های صدق اند، آنان را در بهترین و مناسب ترین مقام قرآنی که دارند تلقی نمایید و وارد شوید به آنان مانند ورود شتران تشنه به چشمه سارهای گوارا. (320)