فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

309. دزد واقعی

فی خطبة له یذکر فیها فضائل أهل البیت علیه السلام: نحن اشعار و الاصحاب، و الخزنُة و الابواب؛ و لا تؤتی البیوت الا من أبوابها، فمن أتاها من غیر أبوابها سمی سارقاً
در خطبه ای پیرامون فضایل اهل بیت علیه السلام می فرماید: ماییم خاصان و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و خزانه داران و درها. به هر خانه ای جز از در آن نشاید وارد شد و هر که جز از آن درها وارد گردد دزد نامیده شود. (306)

310. ستون های استوار

هم دعائم الاسلام، و لائج الاعتصام
خاندان محمد صلی الله علیه و آله تکیه گاه های اسلام و پناهگاه های آن هستند. (307)

311. سخاوتمندانی اهل بیت

قد سئل: کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و أنتم أحق به؟فقال: أما الاستبداد علینا بهذا المقام و نحن الاعلون نسباً، و الاشدون برسول الله صلی الله علیه و آله نوطاً، فانها کانت أثرة شحت علیها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس آخرین و الحکم الله
سئوال شد: با ین که شما از قوم خود به این مقام خلافت سزاوار ترید، چگونه شد که آن ها شما را از آن باز پس زدند؟حضرت فرمود: به زور گرفتن این مقام از دست ما، با آن که ما از نظر نسب بالاتر و پیوند خویشی ما به رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر و استوارتر است، به این سبب است که خلافت امتیازی بود که عده ای به آن آزمندی و زفتی نشان دادند و گروهی اهل بیت سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند و داور خداست. (308)