فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

308. توصیف خاندان محمد (ص)

عقلوا الدین عقل و عایة و رعایُة، لا عقل سماع و روایة
خاندان محمد صلی الله علیه و آله دین را شناختند؛ شناختی توأم با دانایی و عمل، نه آن که فقط بشنوند و بازگو کنند. (305)

309. دزد واقعی

فی خطبة له یذکر فیها فضائل أهل البیت علیه السلام: نحن اشعار و الاصحاب، و الخزنُة و الابواب؛ و لا تؤتی البیوت الا من أبوابها، فمن أتاها من غیر أبوابها سمی سارقاً
در خطبه ای پیرامون فضایل اهل بیت علیه السلام می فرماید: ماییم خاصان و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و خزانه داران و درها. به هر خانه ای جز از در آن نشاید وارد شد و هر که جز از آن درها وارد گردد دزد نامیده شود. (306)

310. ستون های استوار

هم دعائم الاسلام، و لائج الاعتصام
خاندان محمد صلی الله علیه و آله تکیه گاه های اسلام و پناهگاه های آن هستند. (307)