فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

302. تمام شدن حجت خدا با پیامبر (ص)

لم یخلهم بعد أن قبضه، مما یؤکد علیهم حجة ربوبیتة، و یصل بینهم و بنی معرفته، بل تعاهدهم بالحجج علی ألسن الخیرة من أنبیائه، و متحملی و دائع رسالاته، قرنا فقرنا؛ حتی تمت بنبینا محمد صلی الله علیه و آله حجته
پس از درگذشت آدم علیه السلام خداوند مردم را از اموری که دلیل پروردگاری او را برایشان مؤکد و استوار سازد و در میان آنان و شناخت خود پیوستگی برقرار نماید خالی و بی نصیب نگذاشت، بلکه با دلیل هایی که بر زبان پیامبران برگزیده و حاملان امانت های و برای بندگانش جاری می شد، با مردمان پیمان بست، نسلی پس از نسلی می آمد و زمان سپری می شد تا این که حجت و دلیل خدا بر بندگانش با وجود پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله کامل و تمام گردید. (299)

بخش چهارم: امامت

-1 امامت