فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

286. مایه بصیرت و بینایی

فی ذکر النبی صلی الله علیه و آله -: أفضت کرامة الله سبحانه و تعالی ألی محمد صلی الله علیه و آله... فهو أمام من اتقی، و بصیرة من اهتدی، سراج لمع ضوءه، و شهاب سطع نوره، و زند برق لمعمه
کرامت خداوندی سبحان و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله منتهی گشت، آن حضرت صلی الله علیه و آله پیشوایی کسی است که تقوا بورزد و وسیله بینایی است برای کسی که هدایت یافته باشد. چراغی است که روشنایی اش درخشیده و ستاره ای است که نورش بارز و آشکار است و آتش زنه ای است که معلمان آن برق تولید نموده است. (283)

287. فروتنی صفت پیامبران

لو رخص الله فی الکبر لاحد من عباده لرخص فیه لخاصة أنبیائه و أولیائه. و لکنه سبحانه کره ألیهم التکابر، و رضی لهم التواضع
اگر بنا بود خداوند به بعضی از بندگانش رخصت بدهد که به او کبر بورزند قطعاً به پیامبران و اولیاء خاص خود اجازه می داد، ولکن خداوند سبحان زشتی تکبر و خود پسندی را برای آنان ناپسند دانست و فروتنی را برای آنان پسندید. (284)

288. نامه علی (ع) به معاویه

من کتابه ألی معاویة -: کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احمر الباس، و أحجم الناس، قدم أهل بیته فوقی بهم أصحابه حر السیوف و الاسنة. فقتل عبیدةُ بن الحارث یوم بدر، و قتل حمزه یوم أحد، و قتل جعفر یوم أحد، و قتل جعفر یوم مؤتة
رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که سختی های جنگ بالا می گرفت و مردم به عقب بر می گشتند، اهل بیت علیه السلام خود را پیش می انداخت و یاران خود را از حرارت سوزان شمشیرها و نیزه ها حفظ می کرد، چنان که عبیده بن الحارث در جنگ بدر و حمزه در نبرد احد و جعفر در کارزار مؤته به شهادت رسیدند. (285)