فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

279. فرمان بردن از پیامبر و اولیای امر

من کتاب للاشتر حین ولاه مصر -: و اردد ألی الله و رسوله ما یضلعک من الخطوب، و یشتبه علیک من الامور؛ فقد قال الله تعالی لقوم أحب ارشادهم: (یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شی ء فردوه ألی الله و الرسول) فالرد ألی الله: الاخذ بمحکم کتابه، و الرد ألی الرسول: الاخذ بسنته الجامعة غیر المفرقة
در نامه به مالک اشتر فرمودند: آن گاه که مشکل بزرگی تو را عاجز کرد و موضوع برایت مورد تردید قرار گرفت آن را به خدا و رسول صلی الله علیه و آله واگذار کن؛ زیرا خدای عزیز به مردمی که ارشاد آنان را دوست دارد چنین سفارش می کند (شما که ایمان آورده اید! از خدا، رسول و (اولی الامر) خودتان اطاعت کنید و اگر در موضوعی اختلاف پیدا کردید آن را به خدا و رسول صلی الله علیه و آله واگذار کنید واگذار کردن مشکلات به خدا این است که مطالبی را که از قرآن درک می کنیم عمل کنیم و رجوع کردن به رسول خدا صلی الله علیه و آله این است که سفارش های او را که مایه وحدت است (و از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده بپذیر و آن مطالبی را که تفرقه افکن می باشد کنار بزن. (276)

280. وضع روزگار پیامبر

بعثه و الناس ضلال فی حیرة، و حاطبون فی فتنه قد استهوتهم الاهواء و استزلتهم الکبریاء
خداوند سبحان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در حالی فرستاد که مردم در وادی حیرت گمراه و در آشوب مشوش و منحرف بودند، هواهای نفسانی آنان را در خود غوطه ور ساخته و کبر و نخوت در لغزشگاهشان انداخته بود. (277)

281. سخن علی (ع) در تمجید از پیامبر (ص)

ابتعثه بالنور المضی، و البرهان الجلی، و المنهاج البادی، و الکتاب الهادی. أسرته خیر أسرة، و شجرته خیر شجرة، أعصانها معتدله و ثمارها متهدلة. مولده بمکة و هجرته بطیبُة
خداوند پیامبر را با نور روشنایی بخش و برهان آشکار و روش نمایان و کتاب راهنما مبعوث فرمود. خاندانش بهترین خاندان و درخت او بهترین درخت شاخه های آن معتدل میوه هایش در دسترس برای همه است، زاد گاهش مکه و هجرتش به مدینه بود. (278)