فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

276. مبلغان خدا

لقد جاهرتکم العبر، و زجرتم بما فیه مزدجر. و ما یبلغ عن الله بعد رسل السماء الا البشر
حوادث پند آموز به شما خود را نمایاندند، کارهای ممنوع به شما اعلام شده است، دستور الهی پس از پیامبران خدا فقط به وسیله ابلاغ می گردد. (273)

277. محبوبترین بندگان

أحب العباد الی الله المتاسی بنبیه، و المتقص لاثره
محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند و قدم به جایی قدم او گذارد. (274)

278. برپا کننده احکام نورانی و نشانه های روشن گر

أوری قبس القابس، و أضاء الطریق للخابط، و هدیت به القلوب بعد خوضات الفتن و الاثام، و أقام بموضحات الاعلام، و نیرات الاحکام
آن گاه که نور الهی را ابلاغ و در پهنه هستی منتشر ساخت که جویندگان انوار خداوندی را به مقصدشان نایل ساخت و راه را بر گمشده در تاریکی های جاهلیت روشن نمود، هم به وسیله او بود که دل های فرو رفته در فتنه ها و گناهان هدایت گشت. پیامبری عزیز که پرچم ها و علایم راهنما را برپا داشت و احکام نورانی خداوندی را ابلاغ و اجرا فرمود. (275)