فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

273. خصایل نیک پیامبر (ص)

بعث الله محمداً صلی الله علیه و آله شهیدا، و بشیرا و نذیرا، خیر البریة طفلا و أنجبها کهلا، و اطهر المتطهرین شیمة، و أجود المستمطرین دیمة
خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله را شاهد و بشارت دهنده و تهدید کننده مبعوث فرمود. پیامبری که در دوران طفلی بهترین مردم و در دوران بزرگسالی نجیب ترین مردم و از حیث اخلاق پاکترین پاکان و از حیث عطا سخی ترین اشخاصی بود که مورد توقع جود و احسان بوده اند. (270)

274. سرچشمه روشنایی و روشنی بخش تاریکی ها

اختاره من شجرة الانبیاء، و مشکاة الضیاء، و ذوابُة العلیاء، و سره البطحاء و مصابیح الظلمة، و ینابیع الحکمة
خداوند سبحان پیامبر را برگزید از درخت نسل پیامبران و چراغدان نور و پیشانی عظمت و مرکز مکه و چراغ های روشنگر تاریکی ها و سرچشمه های حکمت. (271)

275. یاد کردن پیامبر (ص)

فی ذکر النبی صلی الله علیه و آله -: أوری قبساً لقابس، و أنار علما لحابس، فهو أمینک المامون، و شهیدک یوم الدین، و بعیثک نعمة"، و رسولک بالحق رحمة
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شعله ای از انوار دین مقدس اسلام را برای طالب و گیرنده نور برافروخت و علامت ارشاد برای کسی که در حیرت و ضلالت متوقف شده است، روشن ساخت. بار پروردگار! آن پیامبر امین و مأمون تو و شاهد تو در روز قیامت و مبعوث از جانب توست که نعمتی برای جهانیان است و رسول بر حق تو که رحمتی است برای عالمیان. (272)