فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

271. نوری در تاریکی

أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة، و الجهالة الغالبة، و الجفوُة الجافیة، و الناس یستحلون الحریم، و یستذلون الحکیم؛ یحیون علی فترة، و یموتون علی کفرة!
جوامع بشری بعد از گمراهی تاریک و جهالتی که بر همه غالب بود و خشونتی بسیار سخت، به وسیله او (پیامبر) روشن گشت. در آن هنگام مردم محرمات را حلال می شمردند و انسان حکیم را پست و خوار می نمودند، در دورانی بی خبر از علم و معرفت و دور از دین و فرهنگ زندگی می کردند و بر کفر و تباهی می مردند. (268)

272. مبعوث شدن پیامبر

بعث الله سبحانه محمداً رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم... مأخوذاً علی النبین میثاقه، مشهورة سماته
خداوند سبحان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله برای انجام و عده خویش و اتمام اصل نبوت مبعوث نمود پیامبری با علامات مشهور. (269)

273. خصایل نیک پیامبر (ص)

بعث الله محمداً صلی الله علیه و آله شهیدا، و بشیرا و نذیرا، خیر البریة طفلا و أنجبها کهلا، و اطهر المتطهرین شیمة، و أجود المستمطرین دیمة
خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله را شاهد و بشارت دهنده و تهدید کننده مبعوث فرمود. پیامبری که در دوران طفلی بهترین مردم و در دوران بزرگسالی نجیب ترین مردم و از حیث اخلاق پاکترین پاکان و از حیث عطا سخی ترین اشخاصی بود که مورد توقع جود و احسان بوده اند. (270)