فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

267. توصیف روزگار پیامبر

بعثه حین لا علم قائم؛ و لا منار ساطع، و لا منهج و اضح
خداوند سبحان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به پیامبری برانگیخت، در آن هنگام نه نشانه ای از دین برپا بود و نه چراغی روشنگر و نه طریق و مسیری واضح. (264)

268. امین وحی الهی و خاتم رسولان

أمین وحیه، و خاتم رسله، و بشیر رحمته و نذیر نقمته
امین وحی و خاتم رسولان او بود و بشارت دهنده رحمت و ترساننده از عذاب او. (265)

269. روزگار در هم ریخت

أرسله علی حین فترة من الرسل، و طول هجعةُ من الامم و انتقاض من المبرم
خداوند پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله را در دوران انقطاع وحی و رسولان و در امتداد خواب امت ها در تاریکی (جهالت ها) فرستاد، در آن هنگام اصول و قوانین حیات سعادتمندانه انسان ها (دین) شکسته بود.(266)