فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

265. عمل بر طبق راه پیامبران

اعملوا، رحمکم الله، علی أعلام بینة، فالطریق نهج یدعو ألی دار السلام
ای مردم! خدا رحمتتان کند! به نشانه های آشکاری که خداوند در برابرتان قرار داده عمل کنید که راهی واضح و روشن است و شما را به سرای آسایش (یعنی در بهشت) دعوت می کند. (262)

266. روزگار مبعوث شدن پیامبر

أن الله سبحانه بعث محمداً صلی الله علیه و آله بالحق حین دنا من الدنیا الانقطاع، و أقبل من الاخرةء الاطلاع، و أظلمت بهجتها بعد اشراق، و قامت بأهلها علی ساق. و خشن منها مهاد، و أزف منها قیاد، فی انقطاع من مدتها، و اقترب من أشراطها و تصرم من أهلها
خداوند سبحان، محمد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبر مبعوث فرمود، در حالی که دنیا رو به پایان بوده و آخرت برای احاطه و اشراف روی آورده و شکوفایی دنیا پس از روشنایی آن رو به تاریکی نهاده بود. و آن دنیا برای اهل خود با شدت و مشقت ها رویاروی شده زمانش رو به زوال و شرایط فنا و نابودی آن نزدیک گشته بود و (بعثت پیامبر) هنگامی بود که دنیا از اهلش در حال بریدن بود. (263)

267. توصیف روزگار پیامبر

بعثه حین لا علم قائم؛ و لا منار ساطع، و لا منهج و اضح
خداوند سبحان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به پیامبری برانگیخت، در آن هنگام نه نشانه ای از دین برپا بود و نه چراغی روشنگر و نه طریق و مسیری واضح. (264)