فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

251. اراده و عزم نبوی

قائماً بأمرک مستوفزا فی مرضاتک، غیر ناکل عن قدم، و لا واه فی عزم
پیامبر بر پا دارنده کار و فرمان توست و شتابنده در تحصیل رضایت تو، بی آنکه از پیشروی بترسد و عقب بنشیند و در عزم و اراده اش سستی نشان دهد. (248)

252. نشانه قیامت

جعل محمداً صلی الله علیه و آله علما للساعه
خدایی بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و آله را نشانه قیامت قرار داده است. (249)

253. واسطه از بین رفت گمراهی ها

اهل الارض یومئذ ملل متفرقه، و أهواء منتشره، و طرائق متشتتة، بین مشبه لله بخلقه، أو ملحد فی اسمه، أو مشیر الی غیره، فهذا هم به من الضلالُة
در آن روزگاران که خداوند ذوالجلال خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله را برانگیخت، مردم روی زمین مللی پراکنده و اقوامی با تمایلات متفرق در پیچاپیچ طرق درهم و برهم سرگردان و حیرت زده بودند، گروهی از آنان خدا را تشبیه به مخلوقاتش می کردند و گروهی دیگر در اسماء مقدسش الحاد می ورزیدند، جمع دیگری با نام های الهی اشاره به موهومات و موجودات پست می نمودند. خداوند سبحان آنان را به وسیله پیامبر اکرم از گمراهی نجات داد. (250)