فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

249. پیام های پیامبر

أرسله داعیا ألی الحق و شاهدا علی الخلق، فبلغ رسالات ربه غیر وان و لا مقصر، و جاهد فی الله أعدآءه غیر واهن و لا معذر أمام من اتقی، و بصر من اهتدی
و پیامبر صلی الله علیه و آله را فرستاد تا به حق فرا خواند و بر آفریدگان گواه باشد. او پیام های پروردگارش را رسان و در این راه نه سستی کرد و نه کوتاهی ورزید و در راه خدا با دشمنان او جنگید، بی آن که ناتوانی به او راه یابد، یا آن که عذر و بهانه آورد. او پیشوای پرهیزگاران و دیده ره یافتگان است. (246)

250. عامل جلوگیری از عذاب خدا

کان فی الارض أمانان من عذاب الله، و قد رفع احد هما، فدونکم الاخر فتمسکوابه: أما الامان الذی رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و أما الامان الباقی فالاستغفار. قال الله تعالی: (و ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون)
بر روی زمین دو عامل ایمن کنده از عذاب خدا وجود داشت که یکی از آن دو از دست رفت. پس آن دیگری را بگیرید و بدان چنگ زنید. اما آن ایمنی بخشی که از دست رفت، رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و آن که باقی است، آمرزش خواهی است. خدای متعال می فرماید: (ای محمد)! تا تو را در میان آنان هستی، خدا عذابشان نمی کند و تا زمانی که آمرزش می طلبند، خدا عذابشان نکند. (247)

251. اراده و عزم نبوی

قائماً بأمرک مستوفزا فی مرضاتک، غیر ناکل عن قدم، و لا واه فی عزم
پیامبر بر پا دارنده کار و فرمان توست و شتابنده در تحصیل رضایت تو، بی آنکه از پیشروی بترسد و عقب بنشیند و در عزم و اراده اش سستی نشان دهد. (248)