فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

233. برترین آفریده

اختار آدم علیه السلام، خیرة" من خلقه، و جعله اول جبلته
خدای بزرگ آدم را از میان آفریدگانش برگزید و او را نخستین و برترین آفریدگانش قرار داد. (230)

234. وصف عیسی (ع)

فی صفة عیسی علیه السلام -: لم تکن له زوجة تفتنه، و لا ولد یحزنه، و لا مال یلفته
در وصف عیسی علیه السلام می فرماید: نه همسری داشت که او را به فتنه در افکند، نه فرزندی که غمگینش سازد و نه مالی که او را به خود مشغول گرداند. (231)

235. زهدی موسی (ع)

ان شئت ثنیت بموسی کلیم الله صلی الله علیه و آله حیث یقول: (رب انی لما أنزلت ألی من خیر فقیر) و الله، ما ساله الا خبزاً یا کله، لانه کان یا کل بقلةُ الارض
اگر بخواهی دوباره پیامبری را پیروی کنی از موسی علیه السلام پیروی کن آن گاه که فرمود: (پروردگار! من به آنچه از خیر و نیکی برایم فرستاده ای نیازمندم) به خدا سوگند، حضرت موسی علیه السلام به جز نانی که می خورد از خدا نخواست، زیرا او گیاهان زمین می خورد. (232)