فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

220. پیوند دهنده خلق

بالنصفة یکثر المواصلون.
انصاف و عدالت است که پیوند انسان ها را بیشتر می نماید. (218)

221. سفارش به کارگزاران

أنصفوا الناس من أنفسکم، و اصبروا لحوائجهم فانکم حزان الرعیة، و وکلاء ألامة، و سفراء الائمة
امام علی علیه السلام در نامه ای خطاب به کارگزارانش چنین فرمود: ما بین مردم و خودتان انصاف بورزید و به برآوردن نیازهای آنان تحمل نمایید؛ زیر شما خزانه داران رعیت هستید و وکلای امت و سفیران پیشوایان. (219)

222. توصیه به عدالت

استعمل العدل، و احذر العسف و الحیف، فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو ألی السیف
عدل و دادگری را به کار بند، و از روز گویی و ستمگران برحذر باش؛ زیرا زور گویی ملت را به جلای وطن وا می دارد و ستم مردم را به قیام مسلحانه فرا می خواند. (220)