فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

172. بندگی بی کسالت

من ملائکتک، لا یسأمون من عبادتک
گروهی از فرشتگانت هستند که از بندگی تو خسته نمی شوند. (172)

173. درجه یقین فرشتگان

لم ترم الشکوک بنوازعها عزیمةُ ایمانهم، و لم تعترل الظنون علی معاقد یقینهم
انگیزه های امیال و شک و تردیدها، استحکام ایمان آنان را متزلزل و مختل نساخت، گمان ها و پندارها به دژهای محکم یقین آنان، ازدحام و هجوم نیاورد. (173)

174. توصیف فرشتگان

انشأ هم علی صور مختلفات، و أقدار متفاوتات، أولی أجنحة تسبح جلال عزته... و منهم من هو فی خلق الغمام الدلح و فی عظم الجبال اشمخ، و فی قترة الظلام الابهم، و منهم من خرقت أقدامهم تخوم الارض السفلی، فهی کرایات بیض قد نفذت فی مخارق الهواء، و تحتها ریح هفافُة تحبسها علی حیث انتهت من الحدود المتناهیةُ، قد استفر غتهم أشغال عبادته .
خدای سبحان فرشتگان را به صورت های مختلف و اندازه های گوناگون آفریده است: (بالدارانی هستند) که همواره تسبیح جلال و عزت او را می گویند. گروهی از آنان در میان ابرهای پر آب و در کوه های مرتفع و بلند و در ظلمات تاریک قرار دارند و جمعی دیگر قدم هایشان تا قعر زمین پایین رفته و همانند پرچم های سفیدی دل هوا را شکافته و در زیر آن بادهایی است که به نرمی حرکت می کنند و آنها را در جای خویش نگه می دارد، اشتغال به عبادت حق آن ها را از هر کار دیگری باز داشته است. (174)