نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

119. بی همتایی در خلقت

لم یستعن علی خلقها بأحد من خلقه
در آفرینش موجودات از هیچ یک از آفریدگانش کمک نگرفته است. (119)

120. راز و نیاز با خدا

اذا ناجیته علمی نجواک.
زمانی که با او راز و نیاز می کنی، آن را می داند. (120)

121. دو صفت خاص الهی

الحمد لله الذی لبس العز و الکبریاء؛ و اختار هما لنفسه دون خلقه، و جعلهما حمی و حرماً علی غیره، و اصطفا هما لجلاله
ستایش خدای راست که عزت و کبریاء مطلق از ان او است، خداوند این دو مقام عالی را تنها برای خود برگزیده و هیچ کس شایسته آن دو نمی باشد. خداوند سبحان آن دو صفت را برای دیگران حوزه و حرم ممنوع قرار داد و برای جلال خود برگزید. (121)