فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

119. بی همتایی در خلقت

لم یستعن علی خلقها بأحد من خلقه
در آفرینش موجودات از هیچ یک از آفریدگانش کمک نگرفته است. (119)

120. راز و نیاز با خدا

اذا ناجیته علمی نجواک.
زمانی که با او راز و نیاز می کنی، آن را می داند. (120)

121. دو صفت خاص الهی

الحمد لله الذی لبس العز و الکبریاء؛ و اختار هما لنفسه دون خلقه، و جعلهما حمی و حرماً علی غیره، و اصطفا هما لجلاله
ستایش خدای راست که عزت و کبریاء مطلق از ان او است، خداوند این دو مقام عالی را تنها برای خود برگزیده و هیچ کس شایسته آن دو نمی باشد. خداوند سبحان آن دو صفت را برای دیگران حوزه و حرم ممنوع قرار داد و برای جلال خود برگزید. (121)