فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

110. ندریدن پرده ء انسانیت در برابر خدا

لا تهتکوا أستارکم عند من یعلم اسرار کم
(ای مردم)! پرده خود را در پیش که رازهای شما را نیک می داند ندرید. (110)

111. ترس از خدا

أیها الناس! اتقوا الله الذی ان قلتم سمع، و ان اضمرتم علم
ای مردم! بترسید از خدایی که اگر سخن بگویید می شنود، و اگر مخفی کنید می داند. (111)

112. بزرگی خدا را با عقل اندازه نگیرید

لا تقدر عظمة الله سبحانه علی قدر عقلک فتکون من الهالکین
بزرگی و عظمت خدای سبحان را با عقلت اندازه مگیر که هلاک و تباه می شوی. (112)