نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

98. خدا منقم

کفی بالله منتقماً و نصیراً! و کفی بالکتاب حجیجا و خصیماً
کافی است که خداوند انتقام گیرنده و یاری کننده باشد، و کافی است که قرآن، برای گناهکاران و منکران دشمن باشد. (98)

99. قدرت ازلی

قادر اذ لا مقدور
قادر بوده در زمانی که مقدوری نبوده است (قدرت ازلی و از صفات ذاتی خدا است). (99)

100. نحوه ء تکلم الهی

الذی کلم موسی تکلیماً، و أراه من آیاته عظیماً. بلا جوارح و لا أدوات، و لا نطق و لا لهوات
کسی که موسی علیه السلام سخن گفت، سخن گفتنی و برخی از نشانه های بزرگ خویش را بدو نمایاند، بی آن که اندامی و ابزاری و نطقی و زبانچه ای داشته باشد. (100)