فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

97. دو صفت خدا

ان الامر بالمعروف، و النهی عن المنکر، لخلقان من خلق الله سبحانه؛ و أنهما لا یقربان من أجل، و لا ینقضان من رزق
به راستی که امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند سبحان است که نه مرگ کسی را نزدیک می کنند و نه از روزی کسی می کاهند. (97)

98. خدا منقم

کفی بالله منتقماً و نصیراً! و کفی بالکتاب حجیجا و خصیماً
کافی است که خداوند انتقام گیرنده و یاری کننده باشد، و کافی است که قرآن، برای گناهکاران و منکران دشمن باشد. (98)

99. قدرت ازلی

قادر اذ لا مقدور
قادر بوده در زمانی که مقدوری نبوده است (قدرت ازلی و از صفات ذاتی خدا است). (99)