فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

96. ناتوانی هر توانا

کل قادر غیره یقدر و یعجز.
هر توانایی، جز او آمیخته ای از توانایی و ناتوانی است. (96)

97. دو صفت خدا

ان الامر بالمعروف، و النهی عن المنکر، لخلقان من خلق الله سبحانه؛ و أنهما لا یقربان من أجل، و لا ینقضان من رزق
به راستی که امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات خداوند سبحان است که نه مرگ کسی را نزدیک می کنند و نه از روزی کسی می کاهند. (97)

98. خدا منقم

کفی بالله منتقماً و نصیراً! و کفی بالکتاب حجیجا و خصیماً
کافی است که خداوند انتقام گیرنده و یاری کننده باشد، و کافی است که قرآن، برای گناهکاران و منکران دشمن باشد. (98)