فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

94. شگفتی خرد از عظمت کردگار

الحمد لله الذی اظهر من آثار سلطانه، و جلال کبریائه ما حیر مقل العیون من عجائب قدرته، و ردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان کنه صفته
ستایش خدایی را که از نشانه های پادشاهی و شکوه کبریایی اش چیزهایی را آشکار نمود، که دیده خردها را از مشاهده شگفتی های قدرت خود به حیرت در آورد و اندیشه هایی که درجان ها خطور می کند، از شناخت کنه صفت خویش بازداشت. (94)

95. قدرت خداوندی

لا ینقص سلطانک من عصاک، و لا یزید فی ملک من أطاعک، و لا یرد أمرک من سخط قضاءک
خدایا! کسی که تو را معصیت کند از قدرتت کم نمی شود، و کسی که تو را اطاعت کند بر حکومتت افزون نگردد، و کسی که از قضاوتت ناخرسند باشد، فرمانت را بر نمی گرداند. (95)

96. ناتوانی هر توانا

کل قادر غیره یقدر و یعجز.
هر توانایی، جز او آمیخته ای از توانایی و ناتوانی است. (96)