نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

75. اولین و آخرین

الحمد لله الاول فلا شی ء قبله، و الاخر فلا شی ء بعده
سپاس و ستایش خدای را که نخستین موجود است و هیچ چیز پیش از او نبوده و آخرین است و چیزی بعد از او نیست. (75)

76. برترین صفات

الحمد لله الذی لم تسبق له حال حالاً، فیکون أولا قبل أن یکون آخراً
سپاس و ستایش خدای را سزد که صفتی از او بر صفت دیگرش پیش نگرفته است، تا اول باشد پیش از آن که آخر باشد. (76)

77. در زمان نگنجد

لم یتقدمه وقت و لا زمان.
مسبوق به هیچ وقت و زمانی نمی باشد. (77)