فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

5. طنین دلایل توحید

نعقت فی أسماعنا دلائله علی وحدانیته
دلایل او خدا بر یگانگی اش در گوش های ما طنین انداز است. (5)

6. ستم نابخشودنی

فاما الظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله، قال الله تعالی: (ان الله لا یغفر أن یشرک به)
ستمی که بخشیده نخواهد شد، شرک به خداست و قول خدای تعالی است که: (خداوند نمی بخشد آن که به او شرک آورد.) (6)

7. آثار اخلاص

ان الله تعالی... شد بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فی معاقدها
خداوند، با اخلاص و یکتا پرستی گره حقوق مسلمانان را محکم کرد. (7)