فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

مقدمه

نهج البلاغه برادر قرآن است.
نهج البلاغه کتاب نفسی است.
نهج البلاغه گنجینه و دائرة المعارف الهی است.
نهج البلاغه کتابی است که روح را پرورش می دهد.
نهج البلاغه مثل خود علی علیه السلام است.
نهج البلاغه کتابی است که محدود به زمان خاصی و محصور به موضوع معینی نمی باشد.
نهج البلاغه کتابی است که بعد از چندین قرن، حلاوت و جذابیت آن باقی مانده است.
نهج البلاغه کتاب اولین امام شهید است و همانند خود آن امام زنده و جامع است.
نهج البلاغه کتابی است که سخنانش همیشه تازه می باشد و کهنه نمی گردد.
نهج البلاغه یک اقیانوس عمیق و تمام نشدنی است.
نهج البلاغه کتابی است که سخنانش عمیق و پر مغز و گویا برای همه انسان ها است.
نهج البلاغه غذای روح آدمی است.
نهج البلاغه کلامی است که از زبان شخصی الهی و ملکوتی جاری شده است.
نهج البلاغه کتاب ابدی است، علتش در این است که گوینده آن همیشه زنده و اهل عمل است.
نهج البلاغه کتاب سیر و سلوک و خودسازی و توصیه و اخلاق و عرفان و روانشناسی است.
نهج البلاغه کتابی است چند بعدی و متنوع و از جهت فصاحت و بلاغت بی نظیر.
نهج البلاغه کتاب مظلوم عالم علی علیه السلام است و باید از آن درس گرفت.
نهج البلاغه کتاب شفاء است و معجونی است برای درمان بیماریهای روحی.
حاج میرزا مهدی الهی قمشه ای رضوان علیه بارها در مجالس درس اظهار می نمودند: من آرزویم این است نهج البلاغه را در بهشت از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام درس بگیرم. و گاهی که سخن از مردن پیش می آمد، می فرمود: برویم در بهشت نهج البلاغه را پیش امیرالمؤمنین علیه السلام بخوانیم.
امید آن روز را داریم که نهج البلاغه یک کتاب درسی واقع شود.
نهج البلاغه کلام کسی است که وجودش پر برکت و نور دهنده بود، او سخنش را بالای منبر برای مردم می گفت، ولی درد دلش را به چاه می گفت.
نهج البلاغه سخن کسی است که همه انسان ها در هر عصری به وجودش افتخار می کردند.
نهج البلاغه سخن کسی است که به خاطر حق خواهی و عدالت خواهی در محراب عبادت به شهادت رسید، نهج البلاغه سخن کسی است که مثل او نه بوده و نخواهد آمد.
نهج البلاغه سخن کسی است که روحش محدود به دنیای خاصی نیست و در همه دنیا و جهان حضور دارد؛ نهج البلاغه سخن یک عارف و فیلسوف و زاهد و عابد است.
سید رضی پس از نقل خطبه معروف الغراء (خطبه 81) می نویسد: وقتی که علی این خطابه را القا کرد، بدن ها لرزید، اشک ها جاری شد و دل ها به تپش افتاد و هنوز هم کدام دال است که خطبه ها و موعظه های علی علیه السلام را بخواند یا گوش کند و به لرزه در نیاید؟!
الحمدلله تاکنون در طول تاریخ ترجمه ها و فصل بندی های گوناگونی برای نهج البلاغه نوشته و انجام شده است؛ ما در نهج البلاغه موضوعی خویش، خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار را در قالب فصل ها و بخش ها و موضوعات گوناگون، به گونه ای که خصوصاً قابل استفاده برای نسل جوان باشد، گرد آوری نمودیم، این موضوعات گزیده. منتخبی از نهج البلاغه می باشند که رنگ های مختلفی را به این کلام آسمانی داده اند تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!
امیدواریم که بتوانیم از نعمت الهی که در دست ماست استفاده درست کنیم و تمام افتخار ما این است که علی علیه السلام را داریم، هم در دنیا و هم در عالم برزخ و قیامت امید ما به اوست.
بیاییم حتی برای یک لحظه هم از سخن و عمل حضرت علیه السلام جدا نشویم که سعادت ما بستگی به آن دارد.
بیاییم اتصال به امیرالمؤمنین علیه السلام پیدا کنیم و از وجود او مدد و یاری بطلبیم.
بیاییم اتصال به امیرالمؤمنین علیه السلام پیدا کنیم و از وجود او مدد و یاری بطلبیم.
بیاییم از نهج البلاغه درس بگیریم و به پندهای حکیمانه آن عمل کنیم.
بیاییم نهج البلاغه را ببوسیم و به چشم خود بمالید تا نورانی گردیم.
به امید آن روز که جایگاه همان در بهشت در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام و کتاب عزیز نهج البلاغه باشد.
عباس عزیزی
حوزه علمیه قم - زمستان 80

فصل اول: اصول دین

بخش اول: توحید

1. توحید