پندهای کوتاه از نهج البلاغه

نویسنده : هئیت تحریریه بنیاد نهج البلاغه

مقدمه:

دانش آموزان گرامی، فرزندان عزیز

کتابی که اکنون در دست دارید، با همه کوچکی خود، به وسعت دریاهای بیکرانه، و به عظمت کوههای سر به فلک کشیده است: زیرا آنچه در این کتاب کوچک می خوانید، بخشی از کلمات و جملات کتاب ارجمندنهج البلاغه است، که به این صورت ساده، برای شما فراهم شده است.
این کلمات و جملات، مانند دانه های مروارید درخشان، که از اعماق دریایی سرشار از مرواریدهای ناب به دست آمده باشد، مخصوص شما نوجوانان عزیز انتخاب شده است. از این رو، تمامی مطالب این کتاب، با بیانی ساده، به زبان فارسی امروز، نوشته شده تا برای شما و دیگر هم سن سالهایتان، به آسانی قابل درک و آموختن باشد. و از این راه، شما عزیزان را، با کتابی که پس از قرآن، عالیترین و گرانقدرترین کتاب انسان سازی است، آشنا سازد.

با نهج البلاغه، بیشتر آشنا شویم

زندگی در باشکوه ترین دوره تاریخ کشورمان، یعنی دوران شکوهمند انقلاب اسلامی، خوشبختی بزرگی است که نصیب شما نوجوانان عزیز شده است. و بی تردید، نوجوان دانش آموز و درسی خوانده یی که در چنین دوران پرشکوهی زندگی می کند، کمتر ممکن است که با نامنهج البلاغه آشنا نباشد.
با این حال، برای آشنائی بیشتر شما، بهتر است به چند نکته اشاره شود: نهج البلاغه، که نمایانگر گوشه یی از اندیشه بلند و آسمانی حضرت علی علیه السلام است. از یکهزار سال پیش، به صورت کتاب جاودانه، در اختیار جهان و جهانیان قرار گرفته و دنیا را با تحسین و حیرت روبرو کرده است.
این کتاب، مجموعه یی از گفتارها، پند و اندرزها، نامه ها و نوشته ها، سخنان کوتاه و پر مغز آن امام بزرگوار است، که توسط دانشمند بر جسته اسلامی،سید رضی در پایان قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجری، گرد آوری شده است.
سید رضی سخنان والا و نوشته های بی همتای امام علیه السلام را، در کتاب نهج البلاغه، به سه بخش اصلی تقسیم کرده که ترتیب آنها چنین است 1- خطبه ها
2-نامه ها
3- سخنان کوتاه