فهرست کتاب


جوان از منظر معصومان (علیهم السلام)

محمد جواد مروجی طبسی‏

6. در ضیافت الهی

رمضان ماه خدا است؛ ماهی است که دعوتنامه ای رسمی از سوی پروردگار به بندگانش می آید تا همگان را به میهمانی خدای برده بر سر سفره معنوی و ضیافت الهی بنشاند.
در این ضیافت، با این که بین زن و مرد فقیر و ثروتمند عالم و جاهل، پادشاه و رعیت و پیر و جوان هیچ تفاوتی نیست و همه به طور یکسان و برابر دعوت شده اند اما باید گفت که برای گروهی خاص دعوت ویژه ای صورت گرفته است آن هایی که نزد خداوند بسیار گرامی اند، یعنی جوانان و به ویژه آن نوجوانانی که برای نخستین بار از سوی پروردگار برای آنان دعوتنامه فرستاده شده تا در این ضیافت شرکت کنند میهمانان این ضیافت، همه از صفا و خلوص و صمیمیت دیگری حکایت می کنند، قلب ها پالایش، روح ها تصفیه، نیت ها خالص و عمل ها تزکیه شده است؛ چرا که خالق مهربان در این ماه بندگان را به حضور پذیرفته است حضوری که سر آغاز تحولی عظیم و مقدمه ای برای کمال است.
آری، این میهمانان آن قدر عزیز و گرامی اند که خداوند کرامت ها و نعمت های فراوانی را به آنان ارزانی می دارد.
در بسیاری از روایات به این الطاف اشاره شده که برخی درباره همین دنیا است برخی دیگر اختصاص به قبر و قیامت دارد.

الف. میزبانی خدا در دنیا

پیامبر بزرگ اسلام در واپسین جمعه ماه مبارک شعبان، یکی از سال های حضورش در مدینه منوره، در یک فضاسازی برای ورود به ماه مبارک رمضان، ضمن خطبه ای مردم را به آمادگی برای این حضور یک ماهه فراخواند و به برخی از کرامت های خداوندی در این ماه پرداخت.

1. خواب و بیداری روزه دار

یکی از فضای های معنوی ماه مبارک این است که از نظر رسیدن به ثواب خواب و بیداری ندارد، درست برخلاف ماه های دیگر در غیر ماه رمضان هرگز فردی که شب را به نماز و تهجد می گذارند، با فردی که می خوابد، یکسان نیست اما شخص روزه دار خواب و بیداری اش یکسان است.
اگر روزه دار بیدار باشد و عبادت کند، برای او ثواب عبادت نوشته می شود و اگر چنان چه بخوابد، باز هم ثواب عبادت خدا بر او نوشته خواهد شد چنان چه پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: (نومکم فیه عباده(56) همچنین فرمود: الصائم فی عبادة و ان کان نائما(57) روزه دار در حال عبادت است اگر چه در خواب باشد.