فهرست کتاب


زندگانی سیاسی امام جواد علیه السلام

جعفرمرتضی حسینی عاملی‏

فصل اول

زلزله و طوفان!

آغاز؛

امام محمد تقی جواد علیه السلام، در ماه مبارک رمضان سال 195 ه ق زاده شد و در ماه ذی القعده سال 220، به وسیله همسرش و به تحریک و فرمان معتصم، خلیفه عباسی، مسموم گشت و رحلت نمود. پدر گرامی آن حضرت، امام رضا علیه السلام نیز در سال 203 با سمی که به دست عبدالله مامون، خلیفه عباسی، به وی خورانده شد، به شهادت رسید.
امام جواد علیه السلام، نخستین امام از ائمه دوازده گانه علیهم السلام بود که در خردسالی یعنی تقریباً در هشت سالگی متصدی شوون امامت گردید و مسوولیت های رهبری را بر عهده گرفت.
پس از آن حضرت، فرزندش، امام علی هادی علیه السلام نیز در همین سنین بلکه در سنین کمتر - هشت یا شش سالگی - متولی امر امامت گردید. و بعد از آن، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز در حالی که بیش از پنج سال نداشت به امامت رسید.
امام جواد علیه السلام به تعبیر برخی نخستین نمونه زنده امامتی بود که شیعه بدان معتقد است، با تمام معنای این کلمه، و با تمام اوصاف و احوال و شوونی که در کتاب و سنت برای امام آمده است و بر مبنای آن، خدا است که متولی تسدید و تربیت مداوم آمده است .