فهرست کتاب


گفتار فلسفی «بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات» جلد 1

محمد تقی فلسفی‏

مقدمه

کتابی که اکنون به عنوان گفتار فلسفی درباره بزرگسال و جوان از نظر افکار و تمایلات تقدیم خوانندگان عزیز می شود شامل قسمتی از سخنرانیهای خطیب نامی معاصر و دانشمند جناب آقای محمدتقی فلسفی واعظ مشهور می باشد، که در دو مجلد تنظیم شده است. بخش اول آن، که کتاب حاضر است، مشتمل بر برده فصل می باشد.
کسانی که به بینات شیوا و رسای معظم له آشنائی دارند می دانند که این گوینده توانا مطالب علمی و مشکلی را با بیانی ساده و نافذ و قابل فهم عموم ایراد نموده و هر کس به فراخور ذوق از هر طبقه و مرتبه ای که باشد از آن استفاده می کند.
افکار و تمایلات بزرگسال و جوان که موضوع بحث این کتاب است از مسائل مهم و مورد توجه روان شناسان جهان می باشد و درباره آن کتابهای بیشماری نوشته اند.
اسلام نیز به این امر کامل داشته و در قرآن کریم و احادیث، پیرامون معاد مطالب بسیاری به مسلمین گفته شده است.
در گفتارهای این کتاب، معظم له، درباره مسایل مربوط به بزرگسال و جوان بحث می نماید و با استفاده از نظریه های آنان و انتقاد از بعضی از مکاتب، حقایق نهفته را آشکار و برتری اسلام را از لحاظ علمی روشن می نماید.
در این گفتارها از آیات و احادیث مربوطه با اسلوب تازه ای ضمن بحثهای متنوع استفاده شده و نیز مقالات علمی و نظریه های دانشمندان غرب به مناسبت عینا نقل گردیده است.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، پس از کسب موافقت معظم له، به منظور آشنایی بیشتر عموم مردم با مبانی اسلام، با تأییدات خداوند متعال تصمیم به چاپ مجموعه آثار ایشان گرفت تا پس از چاپ، با بهای مناسب در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.
پاییز 1377
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
گفتار فلسفی
این مجموعه از دانشمند معظم جناب آقای فلسفی واعظ شهیر است که قسمتی از مطالب آن را ضمن سخنرانیهای خود ایراد فرموده و بعدا با توضیح بیشتری برشته تحریر در آورده اند.
1
قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا

قرآن کریم

مشکل بزرگ

ناسازگاری و اختلاف جوانان و میانسالان و کهنسالان، در محیط خانواده و اجتماع، یکی از مشکلات بزرگی است که در گذشته و حال، بین تمام ملل و اقوام بشری، کم و بیش وجود داشته و دارد. چه بسا روابط خانوادگی بر اثر اختلاف و تشاجر این سه گروه بر هم خورده و مصائب سنگینی به بار آمده است. گاهی بر اثر ستیزه جویی و پرخاشگری، فرزندان جوان از خانه گریخته و متواری شده اند. گاهی کشاکش و اختلاف، زنان جوان را واداشته است که شوهر و فرزندان خود را ترک گویند و به نقطه نامعلومی رهسپار شوند، و گاهی پرخاشگری و اختلاف به جرم و جنایت منتهی شده و افراد به کشتن خود یا کشتن دگران دست زده اند.