فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

عنایات خداوند به فاطمه علیهاالسلام در بهشت

پروردگار منان به فاطمه زهرا علیهاالسلام در بهشت عنایاتی ویژه خواهد داشت.
بخشی از آن عنایات چنین است:
1- خانه های بهشتی
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم، به قصر فاطمه علیهاالسلام رسیدم، درون آن هفتاد قصر بود که تمام در و دیوار و اتاقهایش از دانه های مروارید سرخ ساخته شده، همه آنها به یک شکل زینت داده شده بود.(135)
2- همنشینی با پیامبر صلی الله علیه و آله
پیامبر به علی فرمود: یا علی تو و دخترم فاطمه علیهاالسلام در بهشت در قصر من همنشین من هستید. سپس این آیه را تلاوت فرمود: برادران بهشتی روبروی هم می نشینند.(136)
3- درجه وسیله
رسول خدا فرمود: ان فی الجنة درجة تدعی الوسیلة فاذا سألتم الله فاسألوا لی الوسیلة .
قالوا یا رسول الله من یسکن معک فیها ؟
قال علی علیه السلام و فاطمة علیهاالسلام و الحسن علیه السلام و الحسین علیه السلام.(137)
در بهشت درجه ای به نام وسیله است. هر گاه خواستید هنگام دعا، چیزی برایم بخواهید، مقام وسیله را از خداوند خواستار شوید.
گفتند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله چه کسانی در این درجه (مخصوص) با شما همنشین خواهند بود؟
فرمود: علی علیه السلام، فاطمه علیهاالسلام، حسن علیه السلام و حسین علیه السلام.
علامه امینی در منقبت 26 می نویسد: از مناقب حضرت زهرا علیهاالسلام همراه بودن او با پدر و همسر و فرزندانش در درجه وسیله است. آن جا پایتخت عظمت حضرت حق، تبارک و تعالی است و جز پنج تن هیچ یک از انبیا و اولیا و مرسلین و صالحان و فرشتگان مقرب کسی بدان راه نمی یابد.(138)
4- سکونت در حظیرة القدس
سیوطی در مسند می نویسد: ان فاطمه علیهاالسلام و علیاً علیه السلام و الحسن و الحسین فی حظیرة القدس فی قبة بیضاء سقفها عرش الرحمن ؛ فاطمه علیهاالسلام و علی علیه السلام و حسن و حسین در جایگاهی بهشتی به نام حظیرة القدس در زیر گنبدی سفید به سر می برند، که سقف آن عرش پروردگار است.(139)
همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: در قیامت جایگاه من و علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین سرایی زیر عرش پروردگار است.(140)
نویسنده خصایص فاطمه علیهاالسلام ضمن مفصل درباره حظیرة القدس می نویسد:
در بهشت والاترین جایگاه ها حظیرة القدس است.(141)
5- بخشیدن چشمه تسنیم به فاطمه علیهاالسلام
طبری از همام بن ابی علی چنین نقل می کند: به کعب الحبر گفتم: نظرت درباره شیعیان علی بن ابی طالب چیست؟
گفت: ای همام من اوصافشان را در کتاب خدا می یابم، اینان پیروان خدا و پیامبرش و یاران دین او و پیروان ولیش شمرده می شوند. اینان بندگان ویژه خدا و برگزیدگان اویند. خدا آنها را برای دینش برگزید و برای بهشت خویش آفرید.
جایگاه شان در فردوس اعلای بهشت در خیمه ای که از اتاقهایی از مروارید درخشان دارد زندگی می کنند، آنان از مقربین ابرارند و سرانجام از جام رحیق مختوم می نوشند.
رحیق مختوم چشمه ای است که به آن تنسیم گفته می شود و هیچ کس جز آنها از آن چشمه استفاده نخواهند کرد. تنسیم چشمه ای است که خداوند آن را به فاطمه علیهاالسلام دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و همسر علی بن ابی طالب علیه السلام بخشید و از پای ستون خیمه فاطمه جاری می شود. آب آن چشمه چنان گوارا است که به سردی کافور و طعم زنجفیل و عطر مشک شباهت دارد.(142)

فاطمه و نقل حدیث از پیامبر

موقعیت ممتاز حضرت زهرا علیهاالسلام این فرصت را به حضرتش داد تا معارف اسلامی را بدون واسطه از پدر بزرگوارش فراگیرد، آن معارفی که جز او و فرزندانش کسی دیگر به کنه و عمق آن نرسید. از حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام به روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله احادیثی شامل مطالب اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی، تفسیری، از قبیل احترام به همسر، رعایت حقوق همسایگان و مطالبی دیگر پیرامون فضائل علی علیه السلام و شیعیان و پیروان آن حضرت، برخی از پیشگویی ها، برخی از دعاها، موقع استجابت دعا و... رسیده است. آری واقعاً جای تأسف است که امت از این گوهر ناشناخته پس از پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ استفاده نکرده، به جای آن که از طریق این بانوی با عظمت به مسائل مهم جامعه زنان دست یافته و دری های زیبا و شیرینی را نسبت به راه و روش زندگی از دو لب مبارکش بشنوند، به غیر از خون دل دادن به حضرتش کار دیگری نکردند.

فاطمه علیهاالسلام مخزن اسرار پیامبر

حارثة بن قدامه از سلمان از عمار از حضرت فاطمه علیهاالسلام مطلبی را نقل کرده که نشان می دهد که سینه زهرا علیهاالسلام در بردارنده چه علوم و اسراری از پدرش رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده که امیر مؤمنان علیه السلام را به حیرت در آورده بود.
روایت شده است روزی عمار به سلمان فارسی گفت: آیا می خواهی چیز عجیبی را از فاطمه علیهاالسلام برایت نقل کنم؟
سلمان گفت: گفتم آری، نقل کن. ای عمار! او گفت: روزی علی علیه السلام را دیدم که بر فاطمه علیهاالسلام وارد شد. تا چشم فاطمه علیهاالسلام به علی علیه السلام افتاد، فریاد زد: علی جان! نزدیک شو تا درباره آنچه که گذشته و آنچه خواهد شد و آنچه که اتفاق نمی افتد تا روز قیامت برایت بگویم.
عمار گفت: دیدم که امیر مؤمنان آرام آرام به عقب برگشت و من هم با برگشتن علی علیه السلام به عقب برگشتم. آن حضرت آمد تا بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شد.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: یا اباالحسن! پیش بیا. همین که در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله نشست، فرمود: تو مرا خبر می دهی یا من تو را خبر دهم؟
علی علیه السلام فرمود: شنیدن حدیث از شما بهتر است ای رسول خدا. حضرت فرمود: بر فاطمه علیهاالسلام داخل شدی و به تو چنین و چنان گفت و همان دم برگشتی. علی علیه السلام فرمود: آیا نور فاطمه علیهاالسلام از نور ما است؟
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا نمی دانی؟ پس علی علیه السلام به سجده افتاده خدا را شکر کرد. عمار گفت: پس امیر مؤمنان علیه السلام از محضر پیامبر صلی الله علیه و آله خارج شده و بر فاطمه علیهاالسلام وارد شد و من همراهش وارد شدم. فاطمه علیهاالسلام فرمود: گویا خدمت پدرم رفتی و آنچه را که به تو گفته بودم، به عرضش رساندی.
فرمود: آری، فاطمه جان .فاطمه علیهاالسلام فرمود: بدان ای اباالحسن! خداوند نور مرا خلق کرد در حالی که او را تسبیح می گفت و این نور را به درختی از درختان بهشت سپرد و این درخت بر اثر نور من نورافشانی می کرد تا این که پدرم در وقت معراج، وارد بهشت شد، خداوند همان وقت بر دل پدرم انداخت تا میوه ای از همان درخت بچیند و تناول کند، سپس این نور را به مادرم سپرد که مرا به دنیا آورد و من از همان نور می باشم... .(143)