فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

محمد جواد مروجی طبسی

نورانی شدن بهشت از نور فاطمه

ابن شهراشوب می نویسد: در بسیاری از کتابها، از جمله کشف ثعلبی و فضایل ابوالسعادات، در معنای این آیه لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا .(132)
و نمی بینند در بهشت نه آفتاب و نه سرمایی را. آورده اند که ابن عباس گفت: چنانکه بهشتیان در بهشت هستند، ناگاه نوری می بینند که باغهای بهشت را نورانی کرد. اهل بهشت اظهار می دارند: خدایا تو در کتابی که بر پیامبرت فرستادی، فرمودی: لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا ، بهشتیان در بهشت خورشیدی نخواهند دید.
ندا می رسد: این نور آفتاب و ماه نیست، بلکه علی و فاطمه علیهاالسلام از چیزی تعجب کرده خندیدند و از نور آن دو، بهشت روشن گردید.(133)

زیارت انبیا از فاطمه علیهاالسلام در بهشت

آنگاه که همه انبیا و اولیای خدا وارد بهشت شدند، آهنگ دیدار دختر پیامبر می کنند.
رسول خدا به فاطمه علیهاالسلام فرمود: هرگاه اولیای خدا در بهشت مستقر گردیدند، از آدم گرفته تا سایر انبیا همه به دیدارت می شتابند.(134)

عنایات خداوند به فاطمه علیهاالسلام در بهشت

پروردگار منان به فاطمه زهرا علیهاالسلام در بهشت عنایاتی ویژه خواهد داشت.
بخشی از آن عنایات چنین است:
1- خانه های بهشتی
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم، به قصر فاطمه علیهاالسلام رسیدم، درون آن هفتاد قصر بود که تمام در و دیوار و اتاقهایش از دانه های مروارید سرخ ساخته شده، همه آنها به یک شکل زینت داده شده بود.(135)
2- همنشینی با پیامبر صلی الله علیه و آله
پیامبر به علی فرمود: یا علی تو و دخترم فاطمه علیهاالسلام در بهشت در قصر من همنشین من هستید. سپس این آیه را تلاوت فرمود: برادران بهشتی روبروی هم می نشینند.(136)
3- درجه وسیله
رسول خدا فرمود: ان فی الجنة درجة تدعی الوسیلة فاذا سألتم الله فاسألوا لی الوسیلة .
قالوا یا رسول الله من یسکن معک فیها ؟
قال علی علیه السلام و فاطمة علیهاالسلام و الحسن علیه السلام و الحسین علیه السلام.(137)
در بهشت درجه ای به نام وسیله است. هر گاه خواستید هنگام دعا، چیزی برایم بخواهید، مقام وسیله را از خداوند خواستار شوید.
گفتند: یا رسول الله صلی الله علیه و آله چه کسانی در این درجه (مخصوص) با شما همنشین خواهند بود؟
فرمود: علی علیه السلام، فاطمه علیهاالسلام، حسن علیه السلام و حسین علیه السلام.
علامه امینی در منقبت 26 می نویسد: از مناقب حضرت زهرا علیهاالسلام همراه بودن او با پدر و همسر و فرزندانش در درجه وسیله است. آن جا پایتخت عظمت حضرت حق، تبارک و تعالی است و جز پنج تن هیچ یک از انبیا و اولیا و مرسلین و صالحان و فرشتگان مقرب کسی بدان راه نمی یابد.(138)
4- سکونت در حظیرة القدس
سیوطی در مسند می نویسد: ان فاطمه علیهاالسلام و علیاً علیه السلام و الحسن و الحسین فی حظیرة القدس فی قبة بیضاء سقفها عرش الرحمن ؛ فاطمه علیهاالسلام و علی علیه السلام و حسن و حسین در جایگاهی بهشتی به نام حظیرة القدس در زیر گنبدی سفید به سر می برند، که سقف آن عرش پروردگار است.(139)
همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: در قیامت جایگاه من و علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین سرایی زیر عرش پروردگار است.(140)
نویسنده خصایص فاطمه علیهاالسلام ضمن مفصل درباره حظیرة القدس می نویسد:
در بهشت والاترین جایگاه ها حظیرة القدس است.(141)
5- بخشیدن چشمه تسنیم به فاطمه علیهاالسلام
طبری از همام بن ابی علی چنین نقل می کند: به کعب الحبر گفتم: نظرت درباره شیعیان علی بن ابی طالب چیست؟
گفت: ای همام من اوصافشان را در کتاب خدا می یابم، اینان پیروان خدا و پیامبرش و یاران دین او و پیروان ولیش شمرده می شوند. اینان بندگان ویژه خدا و برگزیدگان اویند. خدا آنها را برای دینش برگزید و برای بهشت خویش آفرید.
جایگاه شان در فردوس اعلای بهشت در خیمه ای که از اتاقهایی از مروارید درخشان دارد زندگی می کنند، آنان از مقربین ابرارند و سرانجام از جام رحیق مختوم می نوشند.
رحیق مختوم چشمه ای است که به آن تنسیم گفته می شود و هیچ کس جز آنها از آن چشمه استفاده نخواهند کرد. تنسیم چشمه ای است که خداوند آن را به فاطمه علیهاالسلام دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و همسر علی بن ابی طالب علیه السلام بخشید و از پای ستون خیمه فاطمه جاری می شود. آب آن چشمه چنان گوارا است که به سردی کافور و طعم زنجفیل و عطر مشک شباهت دارد.(142)