فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

حضور فاطمه علیهاالسلام در میان مردم

فاطمه جان، هنگامی که به وسط جمعیت حاضر در قیامت می رسی، کسی از زیر عرش پروردگار به گونه ای که تمام مردم صدایش را بشنوند، فریاد می زند: چشمها را فرو پوشانید و نظرها را پایین تا افکنید تا صدیقه فاطمه، دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و همراهانش عبور کنند.
پس در آن هنگام هیچ کس جز ابراهیم خلیل الرحمن و علی بن ابی طالب علیه السلام و... به تو نگاه نمی کنند.(116)
جابر بن عبدالله انصاری نیز در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله این حضور را چنین توصیف می کند:
روز قیامت دخترم فاطمه علیهاالسلام بر مرکبی از مرکبهای بهشت وارد عرصه محشر می شود، مهار آن مرکب از مروارید درخشان چهار پایش از زمرد سبز، دنباله اش از مشک بهشتی و چشمانش از یاقوت سرخ است و بر آن گنبدی از نور قرار دارد که بیرون آن از درونش و درون آن از بیرونش نمایان است، فضای داخل آن گنبد، انوار عفو الهی و خارج آن پرتو رحمت خدایی است، بر فرازش تاجی از نور دیده می شود، که هفتاد پایه از در و یاقوت دارد که همانند ستارگان درخشان، نور می افشاند.
در هر یک از دو سمت راست و چپ آن مرکب هفتاد هزار فرشته به چشم می خورد.
جبرئیل مهار آن را در دست دارد و با صدای بلند ندا می کند: نگاه خود فراسوی خویش گیرد و نظرها را پایین افکنید، این فاطمه علیهاالسلام دختر محمد صلی الله علیه و آله است که عبور می کند.
در این هنگام، حتی پیامبران و انبیا و صدیقین و شهدا همگی از ادب دیده فرو می گیرند تا فاطمه علیهاالسلام عبور می کند، و در مقابل عرش پروردگار قرار می گیرد.(117)

منبری از نور برای فاطمه علیهاالسلام

در ادامه گفتگوی با دختر گرامی اش درباره چگونگی حضور وی در عرصه قیامت، چنین می خوانیم:
سپس منبری از نور برایت بر قرار می سازند، که هفت پله دارد و بین هر پله ای تا پله دیگر صفتهایی از فرشتگان قرار گرفته اند، که در دستشان پرچمهای نور است. همچنین در طرف چپ و راست منبر، حور العین صف می کشند، آن گاه بر بالای منبر قرار می گیری، جبرئیل می آید و می گوید: ای فاطمه! آن چه دوست داری از خدا بخواه... .(118)

شکایت در دادگاه عدل الهی

اولین درخواست فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت، پس از عبور از برابر خلق شکایت از ستمگران است. جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین نقل می کند:
هنگامی که فاطمه علیهاالسلام در مقابل عرش پروردگار قرار می گیرد خود را از مرکب به زیر انداخته اظهار می دارد: الهی و سیدی، میان من و کسی که مرا آزرده و بر من ستم روا داشته داوری کن، خدایا بین من و قاتل فرزندم حکم کن.(119)
بر اساس روایتی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: دخترم فاطمه در حالی که پیراهن های خونین در دست دارد وارد، محشر می شود پایه ای از پایه های عرش را در دست می گیرد و می گوید: یا عدل یا جبار أحکم بینی و بین قاتل ولدی ؛ ای خدای عادل و غالب، بین من و قاتل فرزندم داوری کن. قال فیحکم لابنتی و رب الکعبه ؛ به خدای کعبه سوگند به شکایت دخترم رسیدگی می شود و حکم الهی صادر می گردد.(120)