فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

درسی دیگر از فاطمه علیهاالسلام

آورده اند که روزی فردی نابینا از فاطمه اجازه ورود خواست، حضرت زهرا علیهاالسلام خود را از او پنهان کرد، پیامبر که در آن جا حاضر بودند پرسیدند: دخترم چرا خود را از او پنهان کردی در حالی که او تو را نمی بیند؟
عرض کرد: درست است که او مرا نمی بیند اما من که او را می بینم، علاوه بر این که این مرد نابینا بو را استشمام می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود من گواهی می دهم که تو پاره تن من هستی.(114)

سیمای فاطمه در روز قیامت

چهره مقدس و ملکوتی فاطمه زهرا علیهاالسلام در تاریخ اسلام آن قدر تابناک و روشن است که چندان به تحقیق و بررسی نیاز ندارد؛ اما با توجه به ایام شهادت(115) آن بزرگوار شایسته است اندکی درباره فضایل حضرتش گفتگو کنیم. بر این اساس به سراغ روایات نورانی معصومان می رویم تا با مقام و جایگاه آن حضرت در قیامت آشنا شویم.

کیفیت برانگیخته شدن

برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناک آینده بشر است، زمانی که معصومان همواره بدان می اندیشیده و گاه از خوف آن بیهوش می شدند.
فاطمه علیهاالسلام نیز چنین بود و بیشتر بدین زمان می اندیشید، فکر زنده شدن، عریان بودن انسان ها در قیامت، عرضه شدن به محضر عدل الهی و... او را در اندوه فرو می برد.
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله بر فاطمه وارد شد و او را اندوهناک یافت.
فرمود: دخترم! چرا اندوهگینی؟
فاطمه علیهاالسلام پاسخ داد: پدر جان یاد قیامت و برهنه محشور شدن مردم در آن روز رنجم می دهد.
پیامبر فرمود: آری دخترم! آن روز، روز بزرگی است، اما جبرئیل از سوی خداوند برایم خبر آورد من اولین کسی هستم که بر انگیخته می شوم، سپس ابراهیم و آنگاه همسرت علی بن أبی طالب علیه السلام پس از آن خداوند جبرئیل را همراه هفتاد هزار فرشته به سوی تو می فرستد. وی هفت گنبد از نور بر فراز آرامگاهت بر قرار می سازد. آنگاه اسرافیل لباس های بهشتی برایت می آورد و تو آن ها را می پوشی.
فرشته دیگری به نام زوقائیل مرکبی از نور برایت می آورد که مهارش از مروارید درخشان و جهازش از طلا. تو بر آن مرکب سوار می شوی و زوقائیل آن را هدایت می کند.
در این حال هفتاد هزار فرشته با پرچمهای تسبیح پیشاپیش تو راه می سپارند. اندکی که رفتی، هفتاد هزار حور العین در حالی که شادمانند و دیدارت را به یکدیگر بشارت می دهند، به استقبالت می شتابند، به دست هر یک از حوریان منقلی از نور است که بوی عود از آن بر می خیزد... آن ها در طرف راستت قرار گرفته همراهت حرکت می کنند هنگامی که به همان اندازه از آرامگاهت دور شدی، مریم دختر عمران همراه هفتاد هزار حور العین به استقبالت می آید و بر تو سلام می گوید، آن ها سمت چپ قرار می گیرند و همراهت حرکت می کنند. آن گاه مادرت خدیجه، اولین زنی که به خدا و رسول او ایمان آورد، همراه هفتاد هزار فرشته که پرچمهای تکبیر در دست دارند، به استقبالت می آیند، وقتی به جمع انسانها نزدیک شدی، حوا با هفتاد هزار حور العین به همراه آسیه دختر مزاحم نزدت می آید، و با تو رهسپار می شود.