فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

10- خوشحالی از کم شدن بار مسئولیت

آورده اند روزی علی و فاطمه علیهاالسلام به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده درخواست کرده تا برنامه زندگی و خدمات در خانه را برای هر یک معین بفرماید.
پیامبر صلی الله علیه و آله فاطمه علیهاالسلام را به خدمت در درون خانه گماشت و آن چه مربوط به بیرون از خانه بود به علی واگذار کرد. فاطمه که از این تقسیم صحیح و حساب شده بسیار خوشحال گشته بود، گفت: فلا یعلم ما داخلنی من السسرور الا الله باکفائی رسول الله صلی الله علیه و آله تحمل رقاب الرجال ؛ فقط خدا می داند، چقدر خرسندم از این که می بینم رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا از کارهایی که فقط از عهده مردان بر می آید معاف داشت.(106)
نا گفته نماند این تقسیم بدان معنا نبود که دیگر علی در منزل دست به هیچ کاری نزند و یا فاطمه علیهاالسلام در کارهایی که مربوط به تأمین معاش و زندگی است به علی علیه السلام کمک نکند، بلکه بر اساس برخی از روایات، هم علی علیه السلام در خانه به کمک زهرا علیهاالسلام می شتافت و گاهی خانه را جارو می زد و گاهی فاطمه برای تأمین معاش به کمک علی علیه السلام می شتافت و در مقابل ریسیدن پشم برای مردم، قدری جو می گرفت و از آن نانی تهیه می کرد.

11- خدمت بی منت

در طول سالی که فاطمه علیهاالسلام در خانه علی علیه السلام بود با داشتن چهار فرزند خردسال (جز در سال های آخر که خادمه ای برای آن حضرت معین شد) تمام کارهای خانه را خودش انجام می داد. فاطمه علیهاالسلام علاوه بر بچه داری خود از چاه آب می کشید و جو آسیاب می کرد، اما اظهار خستگی نکرده، و هرگز به خاطر چنین کارهایی بر شوهر منت نگذاشت و یا از کار کردن در خانه استنکاف نکرد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی ننمود.
فاطمه علیهاالسلام آن محبوبه خدا و پیامبری است که امیرمؤمنان علیه السلام درباره فضایل و سجایای اخلاقی اش به مردی از بنی سعد فرمود: آیا مایلی مطلبی را از خودم و از فاطمه علیهاالسلام برای تو بگویم، او محبوبترین و عزیزترین خلق در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بود. او آنقدر با مشک آب از چاه کشید تا آن که در سینه اش اثر گذاشت و آن قدر با دستاس آرد کرد، تا آن که هر دو دستش سفت و سخت شد، و آن قدر خانه را نظافت کرد، تا آن که پیراهنش غبار آلود شد، و آن قدر آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباسش سیاه رنگ گردید و این کارهای دشوار به وی آسیب فراوان وارد می آورد. روزی به فاطمه علیهاالسلام گفتم: چه خوب است نزد پدرت رفته و از آن حضرت بخواهی که خدمتگزاری برایت معین نماید تا این خدمات را انجام دهد
فاطمه علیهاالسلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت ولی گروهی در نزد آن حضرت نشسته بودند، لذا از گفتن حاجتش خودداری کرد و برگشت.(107)

فاطمه الگوی حیا و عفاف