فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

9- فاطمه بهترین زنان أمت

انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: بهترین زنان امتم فاطمه علیهاالسلام دختر محمد صلی الله علیه و آله است (12)

10- برترین زنان اولین و آخرین

و در روایت دیگری که از پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده چنین آمده: مردان عالم در زمان من علی است و برترین زنان اولین و آخرین فاطمه علیهاالسلام است.(13)

11- اگر تمام خوبی ها مجسم شود

هم چنین درباره شخصیت بی مانند فاطمه علیهاالسلام فرمود: ولو کان الحسن شخصاً لکان فاطمه علیهاالسلام بل هی أعظم ؛اگر تمام خوبی ها و فضایل اخلاقی مجسم شود، شایسته است که فاطمه علیهاالسلام باشد؛ بلکه فاطمه علیهاالسلام والاتر از همه آنها می باشد.(14)