فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

7- فاطمه برگزیده خداوند

خطیب بغدادی ضمن اشاره به معراج پیامبر صلی الله علیه و آله از آن حضرت چنین روایت کرده که فرمود: همان شبی که مرا به آسمان بردند دیدم که بر درب بهشت چنین نوشته بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی حبیب الله، و الحسن و الحسین صفوة الله، فاطمه علیهاالسلام خیرة الله و علی باغضهم لعنه الله .(10)

8- فاطمه یکی از حجت های خدا

طبری در بشارة المصطفی به سند خود از امام زین از پدرش از امیر مؤمنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: أنا و علی و فاطمه علیهاالسلام و الحسن و الحسین و تسعة من ولد الحسین حجج الله علی أعداءنا أعداءالله و أولیاءنا أولیاءالله ؛ من و علی و فاطمه علیهاالسلام و حسن و حسین و نه فرزند از فرزندان حسین حجت های خداوند بر بندگان او هستیم، دشمنان ما دشمنان خدا و دوستان ما دوستان خدا هستند.(11)

9- فاطمه بهترین زنان أمت

انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: بهترین زنان امتم فاطمه علیهاالسلام دختر محمد صلی الله علیه و آله است (12)