فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

3- فاطمه علیهاالسلام تار موی پیامبر

جابر بن عبدالله گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: فاطمه علیهاالسلام شعرة منی؛ فمن آذی شعرة منی، فقد آذانی فقد آذی الله و من آذی الله لعنه الله ملأ السموات و الارض .(6)
فاطمه علیهاالسلام تار موی من است و هر که به تاری از موهای من آزار برساند مرا آزار رسانده و هر که مرا آزار رساند خدا را آزار رسانده است و هر که خدا را آزار برساند، خداوند به اندازه آسمان ها و زمین او را لعنت خواهد کرد.

4- فاطمه نور چشم پیامبر

ابن فتال نیشابوری ضمن حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است که به علی علیه السلام فرمود: یا علی، آن فاطمه علیهاالسلام بضعة منی و هی نور عینی و ثمرة فؤادی . علی جان؛ فاطمه علیهاالسلام پاره تن من و نور چشم و میوه دلم می باشد.(7)

5- فاطمه علیهاالسلام مایه سرور پیامبر

امام حسین علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: فاطمه علیهاالسلام بهجة قلبی وابناها ثمرة فؤادی و بعلها نور بصری ؛ فاطمه علیهاالسلام مایه سرور و خوشحالی من می باشد، همچنین دو فرزندش میوه دلم و همسرش نور چشمم می باشد.(8)