فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

نویسنده : محمد جواد مروجی طبسی

2- فاطمه علیهاالسلام قلب پیامبر

حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از تفسیر ثعلبی از مجاهد از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که روزی آن حضرت از خانه بیرون آمد و در حالی که دست فاطمه علیهاالسلام را گرفته بود، چنین فرمود: هر که این را می شناسد که شناخته است و هر که وی را نمی شناسد بداند: این فاطمه علیهاالسلام دختر محمد است و او پاره تن من می باشد، او قلب من است که در بین دو پهلوی من قرار گرفته است؛ پس هر که او را آزار دهد مرا آزار داده و هر که مرا آزار دهد خدای را آزار داده است. (5)

3- فاطمه علیهاالسلام تار موی پیامبر

جابر بن عبدالله گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: فاطمه علیهاالسلام شعرة منی؛ فمن آذی شعرة منی، فقد آذانی فقد آذی الله و من آذی الله لعنه الله ملأ السموات و الارض .(6)
فاطمه علیهاالسلام تار موی من است و هر که به تاری از موهای من آزار برساند مرا آزار رسانده و هر که مرا آزار رساند خدا را آزار رسانده است و هر که خدا را آزار برساند، خداوند به اندازه آسمان ها و زمین او را لعنت خواهد کرد.

4- فاطمه نور چشم پیامبر

ابن فتال نیشابوری ضمن حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است که به علی علیه السلام فرمود: یا علی، آن فاطمه علیهاالسلام بضعة منی و هی نور عینی و ثمرة فؤادی . علی جان؛ فاطمه علیهاالسلام پاره تن من و نور چشم و میوه دلم می باشد.(7)