فاطمه علیها السلام الگوی حیات زیبا

محمد جواد مروجی طبسی

شخصیت فاطمه از دیدگاه پیامبر

شأن و منزلت فاطمه زهرا علیهاالسلام را همین بس که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره اش زیباترین سخنان را بیان فرموده که درباره هیچ یک از زنان عالم چنین چیزی نفرموده حتی درباره همسر و سایر دختران خود.
اینک از میان دهها روایتی که درباره این شخصیت بی نظیر نقل گردیده به چند روایت بسنده کرده سپس به نکاتی در این جهت اشاره ای خواهیم داشت:

1- فاطمه علیهاالسلام پاره تن پیامبر

بخاری در صحیح خود از ولید از ابن عیینه از عمر بن دینار از ابی ملیکه از مسور بن مخرمه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: فاطمة بضعة منی فمن أغضبها أغضبنی ؛ فاطمه علیهاالسلام پاره تن من است هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.(4)

2- فاطمه علیهاالسلام قلب پیامبر

حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از تفسیر ثعلبی از مجاهد از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده که روزی آن حضرت از خانه بیرون آمد و در حالی که دست فاطمه علیهاالسلام را گرفته بود، چنین فرمود: هر که این را می شناسد که شناخته است و هر که وی را نمی شناسد بداند: این فاطمه علیهاالسلام دختر محمد است و او پاره تن من می باشد، او قلب من است که در بین دو پهلوی من قرار گرفته است؛ پس هر که او را آزار دهد مرا آزار داده و هر که مرا آزار دهد خدای را آزار داده است. (5)