فهرست کتاب


دستور العمل و مرواریدهای درخشان

حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

برای آسانی ولادت:

چون بر زن دشوار شد زائیدن، آیات ذیل را بر پوست بنویسند و بر ران راست او بندند و پس از وضع حمل باز نمایند: بسم الله الرحمن الرحیم کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحیخا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرراً . و نیز وارد شده که هفت مرتبه بر پوست بنویسد: ان مع العسر یسراً ان مع العسر یسراً و نیز وارد شه که یک مرتبه بر پوست بنویسد: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شی عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها . پس هنگام درد، بر ران زن ببندند تا وضع حمل، برای او آسان شود انشاء الله.
و نیز برای سهل شدن ولادت سوره قدر را هنگام درد، برزن بخوانند و چون کودک متولد شد به جهت دفع ضرر شیطان و ام الصبیان اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپش بگوید و سزاوار است که کام طفل را با آب فرات یا آب باران و تربت حسین علیه السلام بردارند و در روز هفتم برای او عقیقه کنند و سوراخ کردن نرمه گوش راست و بالای گوش چپ برای پسران سنت است و ختنه کردن ایشان واجب است و خواندن دعای ختنه: (اللهم هذه سنتک... سنت (مستحب) است و باید طفل را نام نیکو گذاشت.)
و راست ترین نامها، نامی است که دلالت بر بندگی خدا نماید مانند عبدالله و مانند آن و بهترین نام ها، نام پیامبران، و ائمه علیه السلام است و وارد شده است که فقر و بینوائی داخل خانه ای که در آن، نام محمد، احمد، علی، حسن و حسین، جعفر، طالب، عبدالله یا فاطمه باشد، نمی شود و نهی شده از نام نهادن فرزندان، به حکیم و خالد و مالک و حارث و خوب است هر فرزندی را تا روز هفتم محمد نامگذاری کنند سپس اسمش را تعیین نمایند و غسل دادن مولود، سنت مؤکد است. و نیکو و سزاوار است که وقتی سر طفل را می تراشند به اندازه وزن موی او، طلا و نقره تصدق کنند و تمام سرش را بترشاند و کاکل و زلف برای او نگذارند و برای نترسیدن کودک در خواب، وقت خوابیدن دست و دهان او را بشویند.

اذکار متعلق به حمام و تراشیدن سر و نوره کشیدن و آداب هر یک حمام، دوای بلغم است و هر روز پی در پی، خوب نیست زیرا گرده (121)را آب و بدن را لاغر می کند و موجب مرض سل می شود و یک

روز در میان آن خوب است، بدن را فربه و گوشت آن را زیاد می کند و زنان را به جهت سیر و گشت، به حمام مفرست و بی لنگ داخل حمام نشو و به حالت ناشتا و با شکم پر به حمام نرو و چون در رخت کن داخل شدی، بگو اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی و استغیذ بک من اذاه و چون لباسها را در آوردی، بگو: اللهم انزع عنی ربقه النفاق و ثبتنی علی الایمان . و چون داخل خانه دوم شدی، بگو: اللهم اذهب عنی الرجس النجس و طهر جسدی و قلبی . و چون داخل خزینه شدی تا وقتی که از خزینه بیرون می آیی، مکرر بگو: نعوذ بالله من النار و نسئله الجنه و آب سرد و خربزه در حمام مخور و آب سرد بر خود نریز و در حمام بر پشت و پهلو نخواب و پای خود را به آجر و سفال مسای و چشم خدا را از نگاه کردن به عورت دیگران، نگهدار و در حمام شانه و مسواک مکن و لنگ بر سر و رو نمال و سر را به گل مصر نشو و در حمام، بول مکن که مورث فقر است و برای شستن سر با سدر و خطمی، فضیلت بسیار است. و چون خواستی سر بتراشی، رو به قبله کن و ابتدا کن از پیش سر، و در وقت شروع، بخوان، بسم الله و با لله و علی مله رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم اعطنی بکل شعره نوراً یوم القیامه . و چون فارغ شوی، بگو: اللهم زینی بالتقوی و جنبی الردی و نهی شده از کاکل گذاشتن و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که فرمودند: من در هر جمعه سر می تراشم.
و بدان که خضاب کردن سر و ریش برای مردان و خضاب نمودن دست و پا و موی سر برای زنان، سنت مؤکد است و مشهور آن است که برای جنب و حائض خضاب مکروه است و همچنین است جنب شدن در حال خضاب.
و از برای نوره کشیدن فضیلت و فوائد بسیار است، زیرا موی بدن چون بلند شود، آب پشت را قطع کند و بندها را سست می نماید و ضعف و تنبلی می آورد و گذاشتن موی زیر بغل مذموم است. و شیطان در آن پنهان می شود و نوره کشیدن زیر بغل بهتر از تراشیدن آن و تراشیدن بهتر است از کندن موی آن و سنت نوره کشیدن زیر بغل بهتر از تراشیدن آن و تراشیدن بهتر است از کندن موی آن و سنت در نوره کشیدن آن است که در هر پانزده روز، کشیدن در روز چهارشنبه که موجب پیسی است و در روز جمعه اختلاف است و صاحب کشف الغطاء فرمود ظاهر، عدم کراهت است و بر نوره کشیدن در تابستان، تأکید بیشتری شده است و با ده مرتبه نوره کشیدن در زمستان، (در فضیلت) برابر است. و در حال نوره منشین که بیم ابتلای به بیماری فتق است. و چون خواستی نوره بکشی، ابتدا اندکی از آن را بردار و بو کن و بر سر بینی بگذار و بگو: صلی الله (اللهم ارحم، خ ل) علی سلیمان بن داود کما امرنا بالنوره تا نوره تو را نسوزاند. و اگر توانستی آن دعا را که اولش: اللهم طیب ما طهر منی است، بخوان که فضیلت بسیار دارد و چون نوره کشیدی، از سر تا پای خود را حنا بمال و مقدرای حنا بر ناخن های خود بگذار و چون از حمام بیرون آمدی، پای خود را بشوی و عمامه بر سر ببند و لباسهای خود را بپوشد و شکر الهی را بجای آور و بگو: ((شکرا لله علی هذه النعمه و چون ذکر حمام شد، مناسب است که ذکر اغسال نیز بشود.
بدان که واجب است غسل جنابت و حیض و نفاس و بعض صور استحاضه و غسل میت و مس و سنت است غسل جمعه و غسل در شبهای طاق ماه رمضان خضوصاً شب اول و نیمه و هفدهم و لیالی قدر و تمام ده شب آخر ماه رمضان و در شب و روز عید فطر و روز فطر و روز هشتم و نهم و دهم و هیجدهم و بیست و چهارم ذی حجه و اول و نیمه و آخر رجب و شب نیمه رجب و شعبان و روز مبعث و مولود و نوروز. و سنت است غسل برای احرامی و دخول حرمین و مسجدین و مکه و کعبه و برای زیارت حجج طاهره (ائمه معصومین علیه السلام) و استخاره و توبه و کشتن وزغ (قورباغه) و طلب باران و برای حاجت و مس میت غسل داده شده و برای رویت امام در خواب و غیر اینها که در کتب فقهیه بیان شده است.

دعای گرفتن ناخن و شارب:

بسم الله و با لله و علی سنته محمد و آل محمد صلی الله علیهم . و مو و ناخن را دفن کن و همچنین دفن کردن دندان و خون سنت است، و بدان که شارب گرفتن سنت موکد است و غم و وسواس را دفع می کند و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، که از ما نیست هر که شارب خود را نگیرد و نیز فرموده که مگذارید شارب دراز شود که شیطان در آن جا می گیرد و گرفتن شارب و ناخن در روز جمعه فضیلت بسیار دارد و در روز شنبه و پنج شنبه موجب عافیت، از درد دندان و درد چشم است و در گرفتن ناخن از انگشت کوچک دست راست شروع کن و آن را با انگشت کوچک دست چپ ختم کن یا به عکس عمل کن و چند ترتیب دیگر نیز نقل شده است.