فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

221- سلام سنگریزه

از ابن مسعود روایت شده است که:
در مکه با رسول خدا صلی اله علیه و آله بودیم، از شهر بیرون آمدیم و به بعضی از نواحی رفتیم. به هر سنگ و سنگریزه که می رسیدیم می گفتند:
السلام علیک یا رسول الله!

222- این است فخر!

نقل است که سالی هارون الرشید به حج آمده بود، پس، در حالی که گروهی از قریش و بزرگان قبایل و موسی بن جعفر همراه او بودند، برای مفاخره رو به قبر حضرت رسول اکرم صلی اله علیه و آله کرد و گفت: السلام علیک یا رسول الله! یا ابن عم.
حضرت موسی بن جعفر فرمود: السلام علیک یا ابت!
هارون (چون سلام امام را شنید) متغیر شد و گفت:یا اباالحسن!به راستی که این است فخر!...(244)

223- عظمت دفتر وجود

علم و عمل انسان سازند، هر یک از ما باید مراقب و مواظب خود بوده باشد، که چگونه دارد در شب و روز خود را می سازد.
جناب برهان الموحدین و قدوة العارفین علی امیر المومنین، در کوفه جوانی را می بیند که به خواندن تصنیف های هرزه و آلوده سرگرم و دل خوش است، امام به او فرمود:داری به چه چیزهایی دفتر وجودت را پر می کنی؟ (245)