فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

220- فلسفه اعراب و تقویم کلام

مردی نزد امیر المومنین علیه السلام آمد و به آن حضرت عرض کرد که: بلال با فلانی مناظره می کند و الفاظ وی ملحون است و آن کس عباراتش معرب و صحیح است و به بلال می خندد.
امام فرمود:ای بنده خدا! اعراب و تقویم کلام برای تقویم و تهذیب اعمال است، آن کس را اگر افعال او نادرست باشد اعراب کلامش سوی ندهد، و بلال را که افعالش به درستی آراسته است لحن الفاظش زیانی نرساند. (243)

221- سلام سنگریزه

از ابن مسعود روایت شده است که:
در مکه با رسول خدا صلی اله علیه و آله بودیم، از شهر بیرون آمدیم و به بعضی از نواحی رفتیم. به هر سنگ و سنگریزه که می رسیدیم می گفتند:
السلام علیک یا رسول الله!

222- این است فخر!

نقل است که سالی هارون الرشید به حج آمده بود، پس، در حالی که گروهی از قریش و بزرگان قبایل و موسی بن جعفر همراه او بودند، برای مفاخره رو به قبر حضرت رسول اکرم صلی اله علیه و آله کرد و گفت: السلام علیک یا رسول الله! یا ابن عم.
حضرت موسی بن جعفر فرمود: السلام علیک یا ابت!
هارون (چون سلام امام را شنید) متغیر شد و گفت:یا اباالحسن!به راستی که این است فخر!...(244)