فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

219- خشیت پیامبر

به پیامبر خدا صلی اله علیه و آله عرض شد: پیری زودرس اثرش را در شما نمایان کرده است.
فرمود:سوره هود و هم مانند آن پیرم کردند.
و در حدیث دیگر از انس گوید که: در پاسخ ابوبکر پس از این جمله فرمود:سوره الحاقه و سوره واقعه و سوره النبا و سوره غاشیه.(242)

220- فلسفه اعراب و تقویم کلام

مردی نزد امیر المومنین علیه السلام آمد و به آن حضرت عرض کرد که: بلال با فلانی مناظره می کند و الفاظ وی ملحون است و آن کس عباراتش معرب و صحیح است و به بلال می خندد.
امام فرمود:ای بنده خدا! اعراب و تقویم کلام برای تقویم و تهذیب اعمال است، آن کس را اگر افعال او نادرست باشد اعراب کلامش سوی ندهد، و بلال را که افعالش به درستی آراسته است لحن الفاظش زیانی نرساند. (243)

221- سلام سنگریزه

از ابن مسعود روایت شده است که:
در مکه با رسول خدا صلی اله علیه و آله بودیم، از شهر بیرون آمدیم و به بعضی از نواحی رفتیم. به هر سنگ و سنگریزه که می رسیدیم می گفتند:
السلام علیک یا رسول الله!