فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

200- سوال از علم امام

مفضل گفت: از علم امام به آنچه در اقطار زمین است در حالی که در خانه اش بوده و پرده بر رو کشیده پرسیدم.
آن حضرتامام صادق علیه السلام پاسخ داد: ای مفضل! خدای تبارک و تعالی در پیامبر صلی اله علیه و آله پنج روح قرار داد: روح حیات که به آن می جنبد و حرکت می کند، و روح قوه که به آن بر می خیزد و می کوشد، و روح شهوت که به آن می خورد و می آشامد و از حلال به زنان در می آید، و روح ایمان که به آن ایمان می آورد و عدالت می نماید، و روح القدس که به آن نبوت را بر دوش می کشد، پس هنگامی که پیامبر صلی اله علیه و آله وفات کرد، روح القدس به امام می رود، و روح القدس نمی خوابد و غافل نمی شود و لهو نمی کند و آرزوی بیهوده نمی برد، ولی آن چهار روح دیگر خواب و غفلت و امید بیهوده و لهو دارند، و به روح القدس آنها دیده می شوند. (211)

201- سرور اولیاء الله

از کافی به اسنادش به یونس یا مفضل از ابی عبدالله علیه السلام هست که فرمود:هیچ شب جمعه ای نیست مگر این که اولیای الهی در آن سروری دارند.
پرسیدم: فدایت شوم!این چگونه است؟
فرمود:وقتی شب جمعه شد، رسول خدا صلی اله علیه و آله به عرش می رسد و ائمه علیه السلام نیز به عرض می رسند و من هم با ایشان به عرش می روم، پس باز نمی گردم مگر این که علمی را استفاده کردم، و اگر چنین موافاتی با عرش نباشد، علم من پایان می پذیرد.(212)

202- قلب مجتمع

شعیب حداد، نقل می کند که:شنیدم که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:حدیث ما سخت است و کسی توان حمل آن را ندارد، جز ملکی مقرب، یا پیامبری مرسل، یا بنده ای که خداوند قلبش را برای ایمان امتحان کرده، و یا.
پرسیدم: شهر حصین چیست؟ فرمود:قلب مجتمع. (213)