فهرست کتاب


داستانهای عارفانه در آثار استاد علامه آیة الله حسن زاده آملی جلد 2

عباس عزیزی

198- شیرینی بهشت آفرین

وقتی، به حضور شریف علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) تشرف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود:آقا دعای سحر حضرت باقر علوم نبیین علیه السلام را فراموش نکن که در آن، بهاء و جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حور و غلمان نیست.
اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است!
چرا زهد اندر هوای بهشت است چرا بی خبر از بهشت آفرین است (209)

199- جایگاه قرآن در بهشت

امام صادق علیه السلام فرمود:همانا که مرد سوره را می داند، سپس فراموشش می کند و ترکش می گوید. داخل بهشت می شود. آن سوره از بالا در نیکوترین صورتی بر او اشراف می نماید پس بدو می گوید: مرا می شناسی؟ می گوید: نه.
پس گوید: من آن سوره ام که مرا به کار نبستی و ترکم گفتی؛ آری! سوگند به خدا، اگر به من عمل می نمودی، هر آینه تو را به این درجه می رساندم. و با دست خود اشاره به بالای خود نموده است.(210)

200- سوال از علم امام

مفضل گفت: از علم امام به آنچه در اقطار زمین است در حالی که در خانه اش بوده و پرده بر رو کشیده پرسیدم.
آن حضرتامام صادق علیه السلام پاسخ داد: ای مفضل! خدای تبارک و تعالی در پیامبر صلی اله علیه و آله پنج روح قرار داد: روح حیات که به آن می جنبد و حرکت می کند، و روح قوه که به آن بر می خیزد و می کوشد، و روح شهوت که به آن می خورد و می آشامد و از حلال به زنان در می آید، و روح ایمان که به آن ایمان می آورد و عدالت می نماید، و روح القدس که به آن نبوت را بر دوش می کشد، پس هنگامی که پیامبر صلی اله علیه و آله وفات کرد، روح القدس به امام می رود، و روح القدس نمی خوابد و غافل نمی شود و لهو نمی کند و آرزوی بیهوده نمی برد، ولی آن چهار روح دیگر خواب و غفلت و امید بیهوده و لهو دارند، و به روح القدس آنها دیده می شوند. (211)